Τεχνικός εξοπλισμός

  • Δωδεκάεδρο ηχείο μετρήσεων.
  • 2δρομο ηχείο μετρήσεων.

  • 3δρομο ηχείο μετρήσεων.

  • Γεννήτριες θορύβου (ροζ, λευκού).

  • Ηχόμετρο με αναλυτή φάσματος στο 1/3 της οκτάβας.